Header_Piteå.png

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund den 23 februari.

Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Här får du mer kunskap om vad som krävs för att vara en bra leverantör till basindustrin. Under dagen finns stora möjligheter för dig som leverantör att och knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

 

Program 23 februari

Plats: Nolia Konferens, Olof Palmes gata 2, Piteå
Lokal: Hemlunda

Moderator: Jonna Barsk

12.00
Registrering & kaffe. Mingel med representanter från Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund samt utställande företag.

13.00
Inledning med Per Swärd, vd Smurfit Kappa Piteå och Per Strand, vd SCA Munksund.

13.20
Johan Vikström och Niclas Tidström, IUC Norrbotten presenterar sin rapport på behovsanalysen av basindustrin.

14.00
"Säker arbetsmiljö"
Ingemar Andersson, Smurfit Kappa Piteå och Kristina Nyström, SCA Munksund presenterar vikten av säkerhetskultur, säkerhet och arbetsmiljö.

14.45
Paus, kaffe och fika. Mingel med representanter från Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund samt utställande företag.

15.15
"Affärsmässiga Relationer"
Lars Lund CFO, Smurfit Kappa Piteå: förväntningar på leverantörer och code of conduct

15.35
Panelsamtal, del 1

Smurfit Kappa Piteå: Bo Johansson, underhållschef. Ulf Öhlund, systemteknik. Håkan Sundström, mek underhåll. Per Swärd, vd. Ingemar Andersson, säkerhetschef. Lina Danielsson, inköpschef.
SCA Munksund: Per Strand, vd. Kristina Nyström, arbetsmiljöingenjör. Tomas Westerlund, underhållschef. Magnus Blomberg, strategiskt inköp. Thomas Berglund, bygg & transportchef. Stefan Lundström, el & automationschef.

16.10
Kort paus

16.20
Panelsamtal, del 2

Smurfit Kappa Piteå: Bo Johansson, underhållschef. Ulf Öhlund, systemteknik. Håkan Sundström, mek underhåll. Per Swärd, vd. Ingemar Andersson, säkerhetschef. Lina Danielsson, inköpschef.
SCA Munksund: Per Strand, vd. Kristina Nyström, arbetsmiljöingenjör. Tomas Westerlund, underhållschef. Magnus Blomberg, strategiskt inköp. Thomas Berglund, bygg & transportchef. Stefan Lundström, el & automationschef.

17.00
Dagen avslutas

 
iStock-522473380.jpg

Anmäl dig till Industridagarna 2017

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent. 

 

Industridagarna 2017 i Piteå arrangeras på Nolia Konferens, lokal: Hemlunda.

Har du frågor om Industridagarna – tveka inte att höra av dig!

Niclas Tidström: niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se  |  070-353 52 39  
Annika Glim: annika.glim@iucnorrbotten.se |  070-260 69 36