161_3304.jpg

Industridagarna 2017 i Kalix arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med BillerudKorsnäs den 1 mars

Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Här får du mer kunskap om vad som krävs för att vara en bra leverantör till basindustrin. Under dagen finns stora möjligheter för dig som leverantör att och knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

 

Program 1 mars

 

Plats: Folkets hus, Kalix. Köpmannagatan 25, 952 33 Kalix
Lokal: Bergön, 1 tr upp.

Moderator: Jonna Barsk

12.00
Registrering och kaffe. Mingel med representanter från BillerudKorsnäs Karlsborg samt utställande företag.

13.00
Inledning med Charlotta Engman, bruksdirektör BillerudKorsnäs Karlsborg.

13.20
Johan Vikström och Niclas Tidström, IUC Norrbotten presenterar sin rapport utifrån genomförda Behovsinventeringen med insikter om vilka krav som ställs på framtidens leverantörer.

14.00
Säkerhetskultur, säkerhet och arbetsmiljö
Lars Brännmark, chef skydd & säkerhet och Björn Wikström, arbetsmiljöingenjör, BillerudKorsnäs Karlsborg.

14.30
Paus, kaffe och fika. Mingel med representanter från BillerudKorsnäs Karlsborg samt utställande företag.

15.15
"Affärsmässiga Relationer"
Göran Johansson, inköpskoordinator, BillerudKorsnäs Karlsborg.

15.35
Panelsamtal

Charlotta Engman, bruksdirektör
Daniel Nyman, tekniker elkraft
Lars Brännmark, chef skydd & säkerhet
Ingemar Niemi, sektionschef MEK/Driftsäkerhet
Patrik Johansson, underhållsingenjör
Robert Häggström, sektionschef Underhållsteknik
Mattias Brännström,underhållschef
Göran Johansson, inköpskoordinator

16.30
Dagen avslutas

 
iStock-522473380.jpg

Anmäl dig till Industridagarna 2017

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent. 

 

Industridagarna 2017 i Kalix arrangeras på Kalix Folkets Hus.

Har du frågor om Industridagarna – tveka inte att höra av dig!

Niclas Tidström: niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se  |  070-353 52 39  
Annika Glim: annika.glim@iucnorrbotten.se |  070-260 69 36