Malmberget.jpg

Industridagarna 2017 i Gällivare arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med LKAB den 25 april

Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Här får du mer kunskap om vad som krävs för att vara en bra leverantör till basindustrin. Under dagen finns stora möjligheter för dig som leverantör att knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

 

Innehåll 25 april

Plats: Quality Hotel Lapland, Gällivare.
Lokal: Eventsalen.

Moderator: Jonna Barsk

12.00
Registrering & kaffe. Mingel med representanter från LKAB samt utställande företag.

13.00
Inledning med Roger Hansson, inköpschef LKAB och Andreas Hinzer, Gällivare kommun.

13.20
Johan Vikström och Niclas Tidström, IUC Norrbotten presenterar sin rapport på behovsanalysen av basindustrin.

14.00
"Säkerhetskultur, säkerhet och arbetsmiljö"
Jonny Snell,  KMA produktion norra, LKAB.

14.30
Paus, kaffe och fika. Mingel med representanter från LKAB samt utställande företag.

15.10
"Affärsmässiga Relationer"
Roger Hansson, inköpschef LKAB.

15.30
Panelsamtal med LKAB: 
Jonny Snell, KMA produktion norra
Roger Hansson, Inköpschef
Elias Engman, Gruvchef produktion Södra
Håkan Pålsson, Strategiskt underhåll förädling produktion norra
Robert Johansson, Kategorichef Strategiskt Inköp, underhållstjänster

16.45
Dagen avslutas

 

 

 
iStock-175527810.jpg

Anmäl dig till Industridagarna 2017

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent. 

 

Industridagarna 2017 i Gällivare arrangeras på Quality Hotel Lapland.
Adress: Lasarettsgatan 1, Gällivare. Lokal: Eventsalen.

Har du frågor om Industridagarna – tveka inte att höra av dig!

Niclas Tidström: niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se  |  070-353 52 39  
Annika Glim: annika.glim@iucnorrbotten.se |  070-260 69 36