Anmälan till Industridagarna 2017

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer. Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent. 

Om fler än en person per företag ska delta, gör en separat anmälan för respektive person via detta formulär. 
 

Gällivare 25 april - FULLBOKAT

Möjlighet att boka deltagarplats samt utställarplats är stängd/fullbokad.

Om du redan är anmäld och bokad som utställare får du en yta som rymmer en roll-up och ett pelarbord.
Vi tillhandahåller bord, ej utställningsmaterial. 

Vid icke meddelad frånvaro debiteras 350 kr, ex moms.
Välkommen!