Umeå

Industridagarna 2017 i Umeå arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med SCA Obbola den 30 mars

Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Här får du mer kunskap om vad som krävs för att vara en bra leverantör till basindustrin. Under dagen finns stora möjligheter för dig som leverantör att och knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

PROGRAM 30 mars
Plats: Nolia Konferens.
Lokal: Zonen/Showroom.

Moderator: Sofia Lampa

12.00
Registrering & kaffe. Mingel med representanter från SCA Obbola samt utställande företag.

13.00
Inledning med Jerry Larsson, fabrikschef SCA Obbola.

13.20
Johan Vikström och Niclas Tidström, IUC Norrbotten presenterar sin rapport på behovsanalysen av basindustrin.

14.00
"Säker arbetsmiljö"
Mats Backeström produktionschef och Ronny Johansson skyddsingenjör på SCA Obbola presenterar vikten av säkerhetskultur, säkerhet och arbetsmiljö.

14.30
Paus, kaffe och fika. Mingel med representanter från SCA Obbola samt utställande företag.

15.10
Affärsmässiga Relationer - information om förväntningar på leverantörer: Henrik Forsman, inköpare SCA Obbola.

15.30
Panelsamtal
Jerry Larsson fabrikschef, Erik Olsson underhållschef, Ronny Johansson skyddsingenjör, Henrik Forsman inköpare och Peter Brunesson IT-chef.

16.45
Dagen avslutas

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer. Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent.